Cemil Topuzlu Caddesi Funda Çıkmazı Sok. Akis Apartmanı No: 11/2 Caddebostan Kadıköy İstanbul
0 216 411 00 55 - 0 530 011 32 34 isiten34@gmail.com

İnternet Bağımlılığı ve Problemli İnternet Kullanımı Nedir?

İNTERNET BAĞIMLILIĞI/ PATOLOJİK İNTERNET KULLANIMI/ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI NEDİR?

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte kullanımının bazı kişilerde belirlenen sürenin dışına taşması ve kontrolün sağlanamaması nedeniyle kişilerin iş yaşamı, sosyal hayat ve özel yaşamlarındaki işlevselliklerinde sorun yaşamaya başlamaları ile internetin sorunlu kullanımı önemli bir sorun olarak tartışılmaya başlanmıştır. Alan yazın incelendiğinde 2000’li yıllara kadar internet bağımlılığının var olup olmadığı tartışılırken, günümüzde internet bağımlılığının varlığı kabul edilmekte hatta tedavisi üzerinde durulmaktadır (Balta ve Harzum, 2008).

İnternet bağımlılığı kavramı ilk olarak KimberlyYoung tarafından ortaya atılmıştır. Genel olarak internetin aşırı kullanımına yönelik isteğin önüne geçilememesi, internet dışında geçirilen zamanın önemsizleşmesi, internetten yoksun kalındığı takdirde așırı sinirlilik hali ve saldırganlık olması, kişinin ev, iş, okul, sosyal ya da psikolojik yaşamında zorluk yaşamasına neden olan aşırı kullanım (BeardandWolf, 2001) olarak tanımlamaktadır. Araştırmacılar internetin olumsuz sonuçlarını tanımlamak için internet bağımlılığı, internet bağımlılığı bozukluğu, patolojik internet kullanımı, problemli internet kullanımı (Davis, 2002; Caplan, 2005) gibi birçok farklı terim kullanmıştır.

Beard ve Wolf (2001) kendi tanı kriterlerini geliştirmişledir. İlk 5 kriteri internet kullanım fonksiyonelliği olarak ve diğer kriterleri ise kişilerin internet kullanımından dolayı zarara uğraması olarak gruplandırmışlardır.

Beard ve Wolf’un tanı kriterleri şu şekildedir;

Aşağıdakilerden hepsini mutlaka daha önce birey deneyimlemiş olmalıdır.

1. İnternet ile ilgili zihinsel meşguliyet (daha önce yapılan veya bir sonraki çevrimiçi faaliyeti göz önüne alarak),

2. Doyumun gerçekleştirilebilmesi için artan sürelerde internet kullanma ihtiyacı,

3. İnternet kullanımını kontrol etme, azaltma ve durdurmada başarısız girişimlerde bulunma,

4. İnternet kullanımını azaltma veya durdurma girişiminde bulunulduğu zaman huzursuz, sinirli, öfkeli veya bunalmış olma,

5. Gerçekte belirlenenden daha fazla çevrimiçi kalma.

Aşağıdakilerden en az bir tanesi bireyde görülmüş olmalı.

1. İnternet kullanımı yüzünden önemli bir ilişki, iş, mesleki veya akademik kariyer fırsatını tehlikeye sokma veya riske atma,

2. İnternet kullanımının boyutlarını saklamak için aile üyelerine, terapiste ve ya diğerlerine yalan söyleme,

3. İnterneti sorunlardan, anksiyete, depresyon ve suçluluk gibi duygulardan kaçış yolu olarak kullanma.

Beardand Wolf’a (2001) göre, popüler olarak kullanılan internet bağımlılığı terimi aşırı/problemli internet kullanımını tanımlamak için yaygın olarak kullanılsa da tam anlamıyla aşırı kullanımın doğasını yansıtmamaktadır.

İNTERNETİN AŞIRI/PROBLEMLİ KULLANIMI; genel olarak kişinin sosyal, psikolojik, iş ve okul hayatında zorluk yaratan internet kullanımı şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca Beard ve Wolf internet bağımlılığı  için, ölçekteki ilk beş maddenin tümünün, son üç maddenin de en az birinin görülmesi gerektiğini söylemişlerdir. Davis (2002), problemli internet kullanımını; ‘’uyumsuz düşünce ve patolojik davranışları içeren psikiyatrik bir durumdur’’ şeklinde tanımlamıştır.

SAĞLIKLI İNTERNET KULLANIMI; istenilen amaca ulaşmak için uygun bir zaman diliminde, düşünsel ve davranışsal açıdan herhangi bir rahatsızlık hissetmeme durumudur.

KAYNAKLAR:

Davis R. A., 2002. A Cognitive – Behavioral Model for Pathological İnternet Use (PİU). Computers in Human Behavior. 17 (2): 187-195.

Beard K. W., Wolf E. M., 2001. Modification in the Proposed Diagnostic Criteria for İnternet Addiction. Cyber Psychology & Behavior. Sayı 3.

Balta Ö., Horzum M. B., 2008. The Factors that Affect İnternet Addiction of Students in a Web Based Learning Environment. Ankara Üniversitesi. No:1, 187-205.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU AL

Randevu Formu

 

Doğrulama