Cemil Topuzlu Caddesi Funda Çıkmazı Sok. Akis Apartmanı No: 11/2 Caddebostan Kadıköy İstanbul
0 216 411 00 55 - 0 530 011 32 34 isiten34@gmail.com

Eğitim ve Süpervizyon


​​Eğitim Bilgilendirmesi: Katılımcıların karşılaştıkları zorluklar üzerinden konu bilimsel bir çerçevede tartışmaya açılacaktır.
Fiyat: 55 TL

 

 


PSİKOTERAPİ KURAMLARI
EĞİTİMİN TANIMI: İyi bir psikoterapist olabilmenin yolu; genel olarak psikoterapi kuramlarına hakim olabilmekten geçer. Psikanalizin doğuşundan günümüze evrilerek pek çok psikoterapi kuramı ve tekniği geliştirilmiştir. Biri diğeri ile çok zıt gibi görünse bile kuramların ortak bir alt yapısı ve birbirinden etkilenişleri vardır. Ruh Sağlığı alanında çalışan profesyoneller için; tüm psikoterapi tekniklerine kuramsal açıdan hakim olabilmek ve klinik uygulamaları için bir bakış açısı geliştirebilme amacı hedeflenmektedir.
1. Psikanaliz
2. Adlerien Terapiler
3. Jung Kuramı
4. Varoluşçu Terapiler
5. Gestalt Terapisi
6. Birey merkezli terapiler
7. Kişiler arası Terapiler
8. Bilişsel Terapi, Davranışçı Terapiler, Bilişsel Davranışçı Terapi
9. Grup Terapileri , Psikodrama
10. Feminist Terapiler, Çok kültürlü Psikoterapiler
11. Aile Terapileri
12. Sex Terapileri
13. Diyalektik Terapi, Metakognitif Terapi
14. Oyun Terapileri, Art Terapi

EĞİTİM SÜRESİ: 10 gün, 40 saat

EĞİTİME KATILIM KOŞULLARI : Psikiyatristler, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Ruh Sağlığı alanında çalışanlar ve bu branşlarda eğitimine devam eden lisans & lisansüstü öğrencileri eğitime katılım sağlayabilirler.

EĞİTİMCİ: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN Psikiyatrist, Psikoterapist
Uzm. Psk. Fatih Dane

EĞİTİM YERİ: Tanı Terapi Enstitüsü

BİLGİ VE KAYIT:
Adres: Caddebostan mah. Cemil Topuzlu cad. Funda Çıkmazı sk. No:11 D:2 Kadıköy/İstanbul

Telefon:0530 011 32 34
0532 677 14 92

E-mail: ebruakyol89@gmail.com

 

ÇOCUK- ERGEN- YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ VE TEDAVİ PLANLARI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Katılımcıların çocuk, ergen ve aile ruh sağlığı alanında temel kavramlar ve sık karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgi düzeylerinin artması ve yapılacak tedavi planında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bilgilendirilecektir..

EĞİTİMİN TANITIMI:
1.Sağlıklı gelişim, sağlıklı bağlanma- gelişim basamakları ve ruhsal iyilik hali. Semiyoloji.
2.Fiziksel hastalıkların ve handikapların, ölümcül hastalıkların çocuk ve yetişkin psikopatolojisindeki yeri ve etkileri.
3.Zihinsel yetersizliklerin psikopatolojisi; çocukluktan yetişkinliğe zihinsel yetersizkliklerin klinik görünümü ve yaşamsal komplikasyonları.
4.Gelişimsel bozuklukların psikopatolojisi ( YGB; Çocuk ve yetişkin otizm, heller, asperger, angelman, rett. vb.)
5.Ailede tükenmişlik, çocuk ve eşin ihmal ve istismarı.
6.Hastanede yatışlar ve ayrılıklar.
7.Obsesif kompulsif bozuklukların psikopatolojisi.
8.Anksiyete bozuklukları; fobik bozukluk, panik bozukluk, ayrılık kaygısı, okul korkusu vb.
9.Tik bozukluğu, stereotipik davranışlar.
10.Akıcı konuşma bozuklukları, fonolojik bozukluk, kekemelik, artikulasyon bozukluğu vb.
11.Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; çocukluktaki ve erişkinlikteki yansımaları ve yaşamsal zorlukları.
12.Davranım ve dürtü kontrol bozuklukları.
13.Duygudurum bozuklukları (Bipolar ve Unipolar Affektif Hastalıklar)
14.Cinsel gelişim/ eğitimi, cinsel kimlik karmaşası, intersex, cinsel sapmalar.
15.Adolesans, kimlik konfuzyonu.
16.Uyku bozuklukları.
17.Psikozlar ( Delüzyonel bozukluk, paranoid bozukluklar, şizofreni ve benzeri durumlar).
18.Madde kullanımı bozuklukları ve bağımlılıkların psikopatolojisi.
19.Boşanma, ölüm, yas yaşantıları ve tepkileri. Aile sistemleri ve yaşamsal kriz dönemleri.
20.Dışa atım bozuklukları ( Primer ve Sekonder Enurezis- Encoprezis).
21.Yeme bozuklukları ( Anorexia, Blumia, Binge Eating vb.). gelişimi ve psikopatolojisi
22.Psikosomatik Hastalıklar.
23.Kişilik bozukluklarınıın psikopatolojisi ve Kliniği.
24.Cinsel işlev bozuklukları psikopatolojisi ve kliniği.
25.Adli psikiyatrik değerlendirme.

EĞİTİME KATILIM KOŞULLARI:
Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikiyatristler, Ruh Sağlığı alanında çalışanlar ve bu branşlarda eğitimine devam eden lisans & lisansüstü öğrencileri eğitime katılım sağlayabilirler.

EĞİTİM TARİHLERİ:Eğitim süresi 6 haftadır.Eğitimimiz haftaiçi ve haftasonu saat 19:00 ‘da başlayıp 21:30’da sona erecektir. Eğitim günleri/saatleri katılımcı gruplarına göre ayarlanabilir.

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE: Eğitim Sertifikası

EĞİTİMCİ: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN Psikiyatrist, Psikoterapist

EĞİTİM YERİ: Tanı Terapi Enstitüsü
BİLGİ VE KAYIT:
Adres: Caddebostan mah. Cemil Topuzlu cad. Funda Çıkmazı sk. No:11 D:2
Kadıköy/İstanbul
Telefon:0530 011 32 34
0532 677 14 92
E-mail: ebruakyol89@gmail.com

MODÜL I: OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SIK GÖRÜLEN DAVRANIŞ SORUNLARI VE AİLELERE VERİLEBİLECEK ÖNERİLER

• Davranış ve uyum sorunu nedir?
• Davranış ve uyum sorunlarını normal davranışlardan nasıl ayırt edebiliriz?
• Çocuklarda Uyum Sorunları
• Çocuklarda Görülebilen Uyumsuzlukların Nedenleri
• Davranış Bozuklukları
• Davranış ve uyum sorunlarına neler yol açar?
• Davranış ve uyum sorunlarının oluşmasında anne-babaların rolü nedir?
• Davranış Bozukluklarına Yaklaşımda Temel Prensipler:
• Okul Öncesi Dönemde Sık Görülen Davranış Sorunları
• Öfke nöbetleri
• Tekrarlayıcı Davranışlar
A.)Stereotipiler
B.)Alışkanlıklar
• Kafa Vurma
• Saldırganlık
• Parmak Emme
• İnatçılık
• Yalan Söyleme
• Alt Islatma
• Diş Gıcırdatma / Bruxism
• Yeme Bozuklukları
• Uyku Bozuklukları
• Ebeveyn İle Yatma Kötü Alışkanlığı
• Uykuda hareket ve konuşma problemleri
• Uyku ile ilişkili nefes problemleri
• Mastürbasyon
• Çalma
• Okul Öncesi Dönemde Sık Görülen Davranış Problemlerine Koruyucu Yaklaşım

MODÜL II: OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA VE ERGENLERDE GÖRÜLEN DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
• Okul Döneminde Görülen Sorun Davranışlar
• Sorun Davranışların Olası Nedenleri
• Sorun Davranışların Psikososyal Nedenleri
• Sorun Davranışın Nörobiyolojik Nedenleri
• Davranış Bozukluğu Olan Çocuklarla Olumlu İlişki Nasıl Kurulur?
• Okul Döneminde Görülen Ruhsal Bozukluklar ve Sorun Davranışlarla İlişkileri
• Ölçütler
• Davranışın çocuğun yaşının normlarına uygunluğu
• En sık karşılaşılan davranış bozuklukları
◦ Karşı Gelme Bozukluğu
◦ Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
◦ Davranım Bozukluğu
◦ Yeme Bozuklukları
◦ Madde Kullanımı(Sigara, Alkol vb.)
• Saldırganlık
• Çalma
• Yalan Söyleme
• Küfür
• Tikler
• Okul Korkusu
• Kaka Kaçırma / Encoprezis
• Altını Islatma / Enürezis
• Tırnak Yeme
• Kekemelik

MODÜL III : Sınıf İçi Çalışmalar
• Oturma Düzeni
• Öğrencilerle Çalışma Yapmak
• Derse başlamak
• Dersin ilerleyişi
• Dersi Bitirmek
• Kaynakça
• Dünyada ve Türkiye’de Okul Ruh Sağlığı Uygulamaları ve Çözüm Önerileri

MODÜL IV:PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNDE ÇÖZÜM-ODAKLI KISA SÜRELİ YAKLAŞIM

• Çözüm Odaklı Kısa Süreli Yaklaşımın Niteliği
• Temel Felsefe
• Temel Kavramlar
• Çözüm-Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışmanın Temel İlkeleri
• Çözüm-Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışmanın Amacı
• Çözüm-Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Yaklaşımının Okuldaki Sorunlara İlişkin Sayıltıları
• Çözüm-Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Süreci
• İlk Oturum ve Öğeleri
• Getiri Olarak Sonuç

EĞİTİME KATILIM KOŞULLARI : Psikiyatristler, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Ruh Sağlığı alanında çalışanlar ve bu branşlarda eğitimine devam eden lisans & lisansüstü öğrencileri, Çocuk Gelişim Uzmanları, okul öncesi öğretmenleri Okullarda görev yapan öğretmenler, eğitime katılım sağlayabilirler.,
!!!Okul öncesi öğretmenleri, orta öğretim kademesi öğretmenleri ve lise kademesi öğretmenleri için grup oluşturularak ayrıca yapılandırılımış eğitim verilmektedir

EĞİTİMCİ: Y. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN Psikiyatrist, Psikoterapist
EĞİTİM YERİ: Tanı Terapi Enstitüsü

BİLGİ VE KAYIT:
Adres: Caddebostan mah. Cemil Topuzlu cad. Funda Çıkmazı sk. No:11 D:2 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0530 011 32 34
0532 677 14 92
E-mail: ebruakyol89@gmail.com

 

 


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Anne –Baba Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Yaklaşım Programı
Bu eğitim programında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) özellikleri ve yaşama etkileri, anne- babalara düşen görevler neler? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğuna çözüm olabilecek yaklaşımlar neler?
Eğitim programının en önemli amaçlarından birisi çocuğun anne babasıyla arasındaki yıpranmış, gerginleşmiş ilişkilerin yeniden olumlu bir çerçeveye oturtulmasıdır. Adım adım anne babaların öğrendiklerini yaşama aktarabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. DEHB ile mutlu ve verimli bir hayat sürebilmenin yolları birlikte keşfedilecektir.
Eğitim İçeriği:
I. Modül
1-Dikkat Eksikliği ve Hiperktivite Bozukluğu (DEHB) nedir?
2- DEHB yaşamı nasıl etkiler? (Okul, ev, sosyal ortam)
3- Yaşam boyu DEHB
4-Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisi- ilaç kullanmalı mı?
5- DEHB olan bir çocuğun anne ve babası olmak
II. Modül
6- Anne ve baba arasındaki tutum farklılıkları, işe yaramayan yaklaşımlardan nasıl vazgeçileceği,
7- Adım adım Anne baba eğitimi
8- Kurallar sınırlar, disiplin nasıl sağlanmalıdır?
9- Anne-babaların okulla ilişkileri
10- DEHB’li çocuğun yaşam tarzında yapılacak düzenlemeler
Katılımcılar: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu konusunda bilgi sahibi olmak isteyen ailelere yöneliktir.
NOT: Eğitim içeriği birbiriyle devamlılık taşıdığından 2 eğitim günü katılım zorunludur.
Katılım Belgesi: Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.
2 oturum sürecek eğitimimiz; katılıma göre ortak bir tarih belirlenip oluşturulabilir.
Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Nüket İŞİTEN
Eğitim Yeri: Tanı Terapi Enstitüsü

 

 

PSİKODİNAMİK YÖNELİMLİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ VE SÜPERVİZYONU

I. Modül (15 hafta)
Kuramsal Eğitim
1. Gelişim Êvreleri 8 mart
2. Topografik Hipotez ;
3. Psikanalitik Kuramda Dürtü
4. Nesne İlişkileri ve Yaşamın İlk Bir Yılı
5. Savunma Mekanizmaları
6. Kişilik Gelişimi
7. Narsisizm
8. Yapısal Aygıt
9. Bağlanma Kuramı, Çocuk ve Erişkin Bağlanma Stilleri
10. Tedavi tekniği ve Serbest Çağrışım
11. Nevrozların Psikoanalitik Teorisi
12. Sınırda Kişilik Örgütlenmesi
13. Histeri-Obsesyon- Anxiete
14. Projektif Testlerin Dinamik Formülasyonu
15. Güncel Analitik Yaklaşımlar 14 Haziran
II. Modül
Uygulamalı Eğitim
Bireysel uygulamalı olgular üzerinden hasta kayıtlarının deşifre edilmesi ve bireysel süpervizyon.
Her katılımcı en az birer olgu üzerinden seans kayıtlarını getirmekle yükümlüdür. Getirilecek kayıtların ;
I. Terapi sürecini izleme açısından başlangıç, orta ve ileri aşamada olmak üzere 3 ayrı evreyi içerecek biçimde ayrı ayrı getirilmesi tercih edilmelidir.
II. Başlangıç Evresi; terapi için uygun danışan seçimi, terapide hedef ve terapi planının yapılması uygulamalı olarak işlenecektir.
III. Orta Evre ; olgu üzerinde işlemleme, savunma mekanizmaları, dirençler ve çatışmalar işlenecektir.
IV. İleri Evre; aktarım ve karşıt aktarım, dirençler çalışılarak terapi sürecinin olgunlaştırılması ve tamamlanması ile ilgili aşamalar işlenecektir.

Not: Eğitime katılacak kişilerin klinik psikoloji veya gelişim psikolojisi yüksek lisansını tamamlamış veya devam ediyor ve danışan kabul ediyor olmaları gerekli olup eğitime kabul edilecek bireyler ile bir ön görüşme yapılarak eğitim grubu oluşturulacaktır.
EĞİTMEN: YRD. DOÇ. DR. NÜKET İŞİTEN

RANDEVU AL

Randevu Formu

 

Doğrulama