Cemil Topuzlu Caddesi Funda Çıkmazı Sok. Akis Apartmanı No: 11/2 Caddebostan Kadıköy İstanbul
0 216 411 00 55 - 0 530 011 32 34 isiten34@gmail.com

DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUKLARI

Dürtü kontrol bozukluklarını oluşturan çeşitli bozukluklar.
Dürtü Kontrol Bozukluklarının klinik özellikleri.

Dürtü kontrol bozuklukları, etkilenen bireylerin tipik olarak sosyal ve mesleki işlevlerinde önemli bir bozulma görüldüğü ve aynı zamanda kişinin yaşamında yasal ve mali zorluklara neden olabilen yaygın psikiyatrik bozukluklardır. Dürtü kontrol bozuklukları oldukça yaygın olmasına rağmen bireyler tarafından yeterince dikkate alınmamaktadır..

Dürtü kontrol bozuklukları; patolojik kumar, kleptomani, trikotillomani, aralıklı patlayıcı bozukluk ve piromania gibi patolojileri içerir; bu bozukluklar aşırı veya nihai olarak kendine ya da başkalarına zarar veren davranışlara sergilemek ile karakterizedir. Dürtü kontrol bozuklukları için de;kompulsif cinsel davranış vekompulsif satın alma gibitanı ölçütleri önerilmiştir.Dürtü kontrol bozuklukları ergen ve yetişkinler arasında nispeten yaygındır, önemli morbidite ve mortalite taşırlar ve davranışsal ve farmakolojik tedavilerle etkili bir şekilde tedavi edilebilirler.
Dürtü kontrol bozukluklarının temel özellikleri
(1) olumsuz sonuçlara rağmen bir davranışa tekrar tekrar sergileme
(2) sorunlu davranış üzerinde kontrolün azalması
(3) sorunlu davranışı sergilemeden önce istek veya özlem duyma;
(4) problematik davranışı gerçekleştirirken bir hedonik kalite yaşanmıştır. Bu özellikler, dürtü kontrol bozukluklarının davranışsal bağımlılıklar olarak tanımlanmasına yol açmıştır.

Dürtüselliklerin alanları (negatif sonuçlara bakılmaksızın iç ya da dış uyaranlara hızlı, planlanmamış tepkiler için yatkınlık olarak tanımlanır) ve zorlama (anksiyete veya sıkıntıyı azaltmak veya önlemek amacıyla tekrarlayan davranışların performansı olarak tanımlanır; zevk ya da tatminkarlık) tarafından, bir spektrumun zıt uçlarında uzanmış olarak düşünülmüştür. Bununla birlikte, zorluk ve dürtüsellik, bir bozuklukta eşzamanlı olarak veya bir bozukluk içinde farklı zamanlarda oluşabilir, bu nedenle hem belirli davranışların anlaşılması hem de tedavi zorlaşabilir.
Patolojik kumar
kumar davranışının kalıcı ve tekrar eden uyumsuz davranış kalıpları ile karakterizedir ve kronik, tekrarlayan bir durum olarak tanımlanmıştır. Erkekler kadınlarda olduğundan daha yüksek kumar oranlarına ve daha erken yaşta kumar oynamaya meyillidir. Kumar, bozulmuş işleyişle ilişkilidir; yaşam kalitesinin düşürülmesi; iflas ve boşanma oranlarının yüksek olması. Mali ve evlilik sorunları sık görülür. Çoğu patolojik kumar bağımlılığı olanlar; çalma, zimmete geçirme ve kumarlarını finanse etmek için ya da kumar masraflarını karşılamak için ya da kumar kayıplarını düzeltmek gibi yasadışı davranışlara girerler.

Kleptomani
Kleptomani, kişisel kullanım için ihtiyaç duyulmayan maddelerin çalınması ile karakterizedir.Kleptomananın tipik olarak geç ergenlik çağında veya erken yetişkinlikte başlangıcı olmasına rağmen, bozukluk çocuklarda 4 yaş gibi gençlerde ve yetişkinlerde 77 yaşına kadar görülmektedir. Yoğun suçluluk ve utanç, kleptomani olan kişiler tarafından sıkça belirtilmektedir. Çalınan eşyalar genellikle istiflenmekte, ya da atılmaktadır.
Trikotilomani
Dikkat çekici saç dökülmesine neden olan tekrarlayan ve kasıtlı saç çekme ile karakterizedir ve klinik olarak önemli derecede sıkıntı veya fonksiyonel bozulma ile sonuçlanır. Trikotillomani aşırı saç kaybına neden olabilir bu nedenle önemli sosyal ve mesleki engellenme yaygındır; bireyler günlük iş yaşamlarına şu şekilde yansımaktadır; sosyal faaliyetlerden kaçınma veya grup faaliyetlerine katılmaktan kaçınma geliştirdikleri bildirmektedir.
Aralıklı Patlayıcı Bozukluk
Tekrarlayan, saldırganlık patlamaları ile karakterize edilir ve insanlara veya mülklere karşı saldırıya neden olur ve bu da dış stres etkenlerine orantısızdır ve başka bir psikiyatrik tanı ile daha iyi açıklanmaz. Bozukluklar (genellikle 30 dakikadan az) ve sıklıkta (ayda çok kez) . Yasal ve mesleki zorluklar yaygındır.
Piromani
Pyromania şu teşhis kriterleriyle karakterize edilir:
Birden fazla vesileyle kasıtlı ve amaca uygun kundaklama ve yangın çıkarma dürtüsü.
Harekete geçme öncesi gerginlik veya duygusal uyanış.
İlgiyi çekme, merak etme veya ateşi merak etme .
Yangın çıkarırken veya tanık olduktan sonra veya bu olaylara katılmaktan keyif alma, tatmin veya rahatlama hissi.
Aşırı ve Gereksinim Dışı Alışveriş Yapma
Özel olarak tanımlanmamasına rağmen, bu bozukluk için aşağıdaki tanı ölçütleri önerilmiştir; sürekli alışveriş, satın alma ile meşgul olma (gerek duyulmadığı halde birden fazla satın alma, alışverişe karşı koyamama)ve satın alma ile meşgul olmak, belirgin sıkıntıya neden olmakta, toplumsal veya mesleki işleve müdahale etmekte ve maddi sorunlara neden olmaktadır.
Satın alınan ürünler genellikle kullanılmazlar, verilir veya mağazaya iade edilir. Her ne kadaralışveriş başlangıçta keyif verici olsa da, suçluluk duygusu, utanç ve utanç duyguları eşlik etmektedir.
Aşırı ve Kontrolsüz Cinsel Arzu
Belirgin sıkıntı ve sosyal, mesleki, yasal ve / veya mali sonuçlara yol açan aşırı veya kontrolsüz cinsel davranış veya düşünceler olarak tanımlanmaktadır. Cinsel İstek parasal olmayan (örn. Mastürbasyon, karışıklık, pornografi) geniş bir yelpazede cinsel davranışlar içerebilir ) veya aşırı derecede veya kontrolsüz hale gelen parafilik (örneğin, teşhircilik, röntgencilik, fetişler). Davranış genellikle zevk arayışı veya kaygı azalması ile sağlanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU AL

Randevu Formu

 

Doğrulama