Cemil Topuzlu Caddesi Funda Çıkmazı Sok. Akis Apartmanı No: 11/2 Caddebostan Kadıköy İstanbul
0 216 411 00 55 - 0 530 011 32 34 isiten34@gmail.com

ÇOCUK VE ERGENLERİN CİNSEL GELİŞİMİ

ÇOCUK VE ERGENLERİN CİNSEL GELİŞİMİ

Cinsel Gelişim Evreleri

İlk 1-1,5 Yıl

Bebek annesinin memesine yaklaştığı an sakinleşir, ağlaması durur rahatlar. Anne ile sıcak ve yakın bir ilişki içindedir. Bu dönemde altı temizlenirken ona eşlik eden duyumları algılar ve bu dokunuş keyif veren bir yaşantı olur. Bazı kuramlara göre, bu dönemin çocuğun ilk cinsel haz yaşadığı dönem olduğu düşünülmektedir.

Bu yaş döneminde bebek vücudunu ellemekten ve ellenmesinden hoşlanır. Bu son derece doğal bir durumdur. Bebeğin elini çekmeye çalışmak, eline vurmak gibi davranışlar yanlıştır. Bu dönemde bebeğe ihtiyacı olan güven ortamı yeterince sağlanırsa ve sevgi gereksinimi karşılanırsa cinsel gelişimi sağlıklı olacaktır.

1,5-3 Yaş

Çocuk bu dönemde tuvaletini tutarak duyduğu hazzı ertelemeyi öğrenir. Bu dönemde annenin baskıcı tutumları çocuğun inatçılık davranışları geliştirmesine neden olabilir. Tuvaletini yaparken cinsel organlarına dokunmak, ellemek doğaldır. Çocuk cinsel organlarını tanımak amacıyla onlara dokunur. Bu hareket cinsel bir eylem değil, yeni ve değişik bir şeydir. Anne-babanın paniklediğini gören çocuk bu hareketi daha ilginç bulmaya başlar ve yapmaya devam eder. Eğer ebeveynlerin ilk tepkisi paniklemek olmazsa, anne-baba nötr kalmayı başarabilir ve çocuğun ilgisini başka alanlara çevirebilirse çocuk bir süre sonra bu hareketini bırakır.

Ayıp, günah gibi sözler söylemek, kızmak, bağırmak ve ceza vermek davranışı ortadan kaldırmayacaktır. Çocuk yasaklanan şeyi tekrar deneyecek, bu kez gizli yapacak ve yanı sıra suçluluk duyacaktır.

Zaman zaman (erkek çocuklarda daha fazla) masturbasyon davranışı gözlenebilir. Kız ve erkeklerde cinsiyet farklılıklarını fark etme bu dönemde ortaya çıkmaya başlar.

3-5 Yaş Dönemi

Bu dönem çocuğun cinsel konulara ilgisinin arttığı dönemdir. 5 yaş civarında çocukların çoğunluğu kendi cinsiyetine ait rolleri ayırt etmekte ve tekrarlayan davranışlarla bu rolü benimsemektedir. Bu dönemde önünde doğru anne/ baba modelleri olması cinsiyetine ait doğru davranışları öğrenmesini ve ileride sorunlar yaşamamasını sağlayacaktır. Kız- erkek arasındaki farklılıklar, doğum, cinsel organlar ilgi alanındadır. Bu konuda sık sorular sorduğu gibi, cinsel organlara sık dokunma, anne babanın vücudunu merak etme, karşı cinsin vücuduna dokunma davranışları da sık görülür.

Evcilik, doktorculuk gibi oyunlar tercih edilir. Oyunlarında kendi anne ve babalarının davranışlarını taklit ederler. Bu dönemde cinsel organlarını gösterme, çıplak olma, okul ortamı içinde birbirine dokunma, öpme gibi davranışlar gözlenebilir. Bu dönem bazı kuramlara göre erkek çocuğun anneye sahip olma, babaya yönelik düşmanlık duyguları, kız çocuklarda ise babaya yönelik sevgi, anneye yönelik paylaşamama duygularının gözlendiği dönem olarak düşünülmektedir.

Okul Çağı Dönemi

Bu dönem okulla birlikte sosyalleşmenin arttığı dönemdir. 7-8 yaşlarındaki çocuklar evlilik, doğum ve cinsel ilişki konularına meraklıdırlar. Birbirlerine cinsel organlarını gösterme, dönemin başlarında rastlanan bir durumdur. Okul ortamı içinde hem karşı cinse duyulan ilgi vardır, hem de iki cins arasında rekabet ve tartışmalar da sık olur. Kızlar ve erkekler diye okulda gruplaşmalar fazladır ve zaman zaman çekişmelere neden olur. Kızların bu dönemde karşı cinse ilgileri daha fazladır ve daha kolay belli ederler.

Ergenlik Dönemi

Cinsellik sadece fizyolojik değil, sosyal ve psikolojik değişikliklerden de etkilenir. Karşı cinse olduğu kadar, kendi cinsine ilginin de olduğu bir dönemdir. Kızlar erkeklerden daha önce ergenliğe adım atarlar. Değişiklikler kızlarda 1-2 yıl içinde tamamlanırken erkeklerde 4-5 yılı bulabilir. Bu dönemde erkek çocuklarda genelde utangaçlık, toplum içine girmekten kaçınma görülebilir. Masturbasyon ve ona eşlik eden fanteziler sıktır. Bir yandan zevk alırken bir yandan da suçluluk duygusu ve kaygı vardır. Bedeni ile ilgili ve cinsel organları ile ilgili endişeler olabilir. Kızlarda ise romantik fanteziler daha ön plandadır. Kızların fantezileri daha çok fiziksel görünümleri ile ilgilidir. Kendilerini fiziksel olarak daha çekici, ince, uzun hayal ederler. Yaşça büyük karşı cinse ilgi duyabilirler. Örn; öğretmenine, komşusuna ya da bir film yıldızına.

Çocuğu Cinsel  Konularda Bilgilendirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Çocuğun gelişim düzeyi hakkında ve olayları o yaşta nasıl algıladığı hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalıdır. Yaşına uygun düzeyde açıklamalar ve konuşmalar yapılmalıdır.
 • Doğru bir cinsel eğitim vermek için çocuğa mahrem alanları öğretilmelidir. Çocuğa cinsel organlarıyla ilgili “Bunlar sadece senin dokunabileceğin özel Başkasının dokunması doğru değil. Banyo dışında anne-baba bile dokunamaz” şeklinde bir bilgilendirme yapılırsa çocuk arkadaşlarıyla veya yakınlarıyla oyun oynadığında bununla ilgili bir hareketle karşılaşırsa hayır demeyi öğrenir.
 • Okul çağına yaklaşmış bir çocuk evde çıplak dolaşıyorsa bu çocuğa neyin mahrem olduğunu öğretmek mümkün olmaz. Küçük yaştan itibaren çocuğun giydiği kıyafete kadar dikkat edilmeli, mahremiyet duygusu aşılanmalı, sınırları öğretilmelidir. Banyo saati dışında çocuğun poposunu fazla sevmemek, bu bölgeyi cinsel bir uyarı alanı olarak öğretmemeye dahi dikkat etmek ger
 • Cinsel eğitim verirken bu konuda çocuğun merakını ve hayretini uyandırmamaya özen gösterilmelidir. Merak ve hayret uyandırıcı cevaplar çocuğun ilgisi o alana yoğunlaştırır.
 • Çocuğun merak ettiği bu konuyu arkadaşlarından ya da internetten yalan yanlış, kulaktan dolma bilgilerle öğrenebileceği göz ardı edilmemeli ve çocuk cinsellik hakkında doğru bilgilendirilmelidir.
 • Anne- babanın çocuğun bu konudaki sorularını cevapsız bırakması çocuğun soru sorma kapasitesini düşürür. Soran çocuk, her zaman hayatı daha kolay öğrenir, sorunlara daha kolay çözüm getirir. Çocuğu azarlamadan, terslemeden, yalan söylemeden,  içindeki merak duygusunu yok etmeden sorularına cevap vermek, o an verilecek bir cevap bulunamıyorsa “Bu konuyu araştırıp cevaplayayım” demek ve gerçekten de araştırıp, düşünüp cevap vermek gerekir. [4]
 • Çocuğun sorularına hazırlıksız yakalanmamak için soru sormaya başlamasından önce, anne ve babanın çocuğa hangi mesajları, ne şekilde vereceğine birlikte karar vermeleri ve hazır olmaları gereklidir.
 • Çocukla cinsellikle ilgili konuları konuşurken sözsüz verilen mesajlara da dikkat edilmelidir.(yüz ifadeleri, bakışlar, beden dili)
 • Konuşurken çocuğun anlayabileceği basit bir dilde detaylara girmeden anlatılmalı, argo ya da çok tıbbi terimlerle konuşulmamalıdır.
 • Sadece sorduğu kadarına cevap verilmeli, merak ettiği ve dinlemeye hazır olduğu kadarı anlatılmalı, gereksiz detaylara girilmemelidir.
 • Çocuğa cinsellikle ilgili bilgi verirken cinsel organların isimleri başlangıçtan itibaren doğru öğretilmelidir.
 • Çocuğa cinsellikle ilgili ayıp, kötü, günah gibi yanlış mesajlar vermemeye dikkat edilmelidir. Özellikle kendi bedenine ve karşı cinsin bedenine ilgi duyan ve tanımaya çalışan çocukların bu merakının doğal olduğunu kabul ederek yaklaşmak, bilgilendirmek ve sınırları göstermek gereklidir.
 • Anne ve babanın çocuğun yanında birbirlerine davranışları da çocuk için model oluşturacaktır. Birbirine sevgi ve saygı içinde yaklaşan ebeveynlerde çocuğun ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir.

 

Ergenlik Döneminde;

 • Her şeyden önce artık karşınızdakinin çocuk olmadığını hatırlamanız gerekir. Konuşurkenki tavrınız ve kullandığınız dil çok önemlidir.
 • Sorular sormak çocukluktaki kadar açık olmayacaktır. Genç, cinsel konularda daha az konuşacak, eksiklerini arkadaşları ya da medya kanalı ile kapatmaya çalışacaktır. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu yanlış bilgiler edinmesini engellemek olacaktır.
 • Ergenlik döneminde çocuğun cinsel olarak daha detaylı bilgilendirilmeye ihtiyacı vardır. Bu dönemde özellikle başlangıçta çocuğu bedeninde olabilecek değişiklikler hakkında bilgilendirmek, gerek bedensel kaygılarını gerekse bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sosyal kaygılarını engelleyecektir. Masturbasyon, adet görme, doğum kontrolü, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi konularda doğru bilgi edinmesine yardımcı olmalıdır.
 • Araştırmalara göre anne ve babası ile cinsel konularda konuşamayan ve bilgi edinemeyen ergenlerin cinsel ilişkiye girme yaşı daha küçük olmaktadır. Bu nedenle yanlış şekilde bilgi vermek ya da bilgi vermekten kaçınmak çocuğun istenmeyen sorunlarla karşılaşmasına neden olabilir.
 • Ergenin cinsel eğitiminde hem anne hem de babanın rolü vardır. Eğitimi sadece anneye bırakmak doğru değildir. Özellikle bu dönemde erkek ergenin konuşmak için babaya daha fazla gereksinimi vardır. Baba erkek ergen için doğru modeldir. Babanın çocuğunun sorduğu soruları yanıtlamaktan kaçması, konuyu görmezden gelmesi, annenin kendi cinsiyetine ait olmayan konularda yanlış bilgilendirmelerde bulunması gencin gelişimini olumsuz etkileyecektir.

 

Çocuğa Cinsel Eğitim Vermek Neden Gereklidir?

 • Çocuğun kendi bedenini tanımasını sağlar.
 • Çocuğun karşı cinsin bedenini tanımasını sağlar.
 • Kendi bedenini ve karşı cinsinkini doğru tanıyan çocuğun ileride kendi cinsiyeti ve karşı cins ile ilişkileri daha sağlıklı olur.
 • Karşı cins ile ilişkilerinde denge olur.
 • Kendi bedenine ait sorumlukları yerine getirmeyi öğrenir. (bedeninin bakımı, sağlık ile ilgili konulara duyarlılık)
 • Başkalarından edineceği yanlış bilgiler nedeniyle cinsel yaşantısında sorun yaşamaktan, kendi bedeni ile ilgili kaygılardan korunur.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RANDEVU AL

Randevu Formu

 

Doğrulama