Cemil Topuzlu Caddesi Funda Çıkmazı Sok. Akis Apartmanı No: 11/2 Caddebostan Kadıköy İstanbul
0 216 411 00 55 - 0 530 011 32 34 isiten34@gmail.com

Beyin Haritalaması

EEG Nedir?

 

Gerek erişkin danışanlarda ve gerekse çocuk ve ergenlerde beyin işlevlerini ölçerek yapılan tanılama ve tedavi günümüzde istenen ve hedeflenen amaçtır. Klasik EEG beynin elektrofizyolojik faaliyetinin ölçümlenmesidir. QEEG ise (sayılabilir EEG) bu elektriksel dalgaların sayılarak beynin hangi bölgesinde nasıl bir elektrofizyolojik işlevselliğin olduğunu brain mapping (beyin haritalama) yöntemi ile ölçümlendirerek görsel hale getirmektedir.
Beyindeki biyoelektriksel aktiviteyi QEEG ile ölçmek ve görselleştirmek mümkündür. Beyinde yaşanan ruhsal durumlar ve bağlı biyolojik süreçlerin çıktısı olarak elektrofizyolojik aktivitede farklılaşmalar yaşanmaktadır. Bu konuda çok sayıda geçerlilik, güvenirlilik çalışması yapılmıştır. Mevcut biyolojik göstergelerin içerisinde en kullanılabilir yöntem olarak giderek daha da önem kazanmaktadır.
Saçlı deriden alınan beyin elektriksel aktivite kaydının analiz edilerek farklı frekanstaki dalgaların beyin üzerindeki dağılımını gösteren ve bu şekilde beynin çalışması hakkında dolaylı bilgi sağlayan bir tekniktir. QEEG, tedavi öncesinde olduğu gibi tedavi sonrasında da yinelendiğinde, tedavi ile sağlanan olumlu değişimi gösterebilmektedir.
tedavi öncesi ve tedavi sonrasında elde edilen profillerden de anlaşılacağı gibi, tedavinin beyin kimyasındaki düzensizliği giderdiği biyoelektriksel aktivite kaydı ile gözlemlenebilmektedir.
Özellikle beynin yürütücü işlevlerinden sorumlu olan bölgesi frontal lobdaki değişimleri QEEG ile izleyerek Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve ergenlerdeki tedaviyi değerlendirmek olasıdır.
Biz bu konudaki bir çalışmamızı 13. Dünya Beyin Haritalama Kongresinde sözel bildiri olarak sunduk. 1800 olgunun 1 yıllık ilaç tedavisi ile izlenmesi ve ham verilerin işlenmesi ile yapılan bir araştırmadır. Olguların ilaç tedavisi öncesi ve sonrası verilerinin değerlendirilmesi yapılmıştır.
*İşiten N., Sutcubası B., Çebi M., Metin B., Tarhan N.: Medication Effects on EEG biomarkers in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. 13th Annual World Congress of the Society for Brain Mapping and Therapeutics (SBMT).O.P. 8-10 April. 2016 .Miami Convention Center, a part of James L. Knight Center, in Miami, Florida
Ruhsal hastalıklarda beyindeki nörokimyasal değişiklikler doğrudan beyin işlevlerini de etkilemektedir. Beyin işlevlerini QEEG ile izlemek mümkündür. Gerek tanı ve gerekse tedavinin seyrini izlemekte biyolojik bir gösterge olarak çok değerlidir. Ör; Beyinde teta/beta oranının › 1.5 olması Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda tanıya götürücü bir biyolojik marker olarak giderek daha çok araştırma ile gösterilmektedir.
Birçok ruhsal rahatsızlık beyin hastalığı olduğuna göre beyin işlevini anlamak ve izlemek etkin bir tedavi için önem taşımaktadır. Depresyon tedavisinde psikolojik veya sosyal boyutla birlikte biyolojik boyutun izlenmesi tedaviye dirençli durumlarda özellikle değerli ve önceliklidir.

RANDEVU AL

Randevu Formu

 

Doğrulama